After the typhoon

I gradually accept animal dead bodies floating in the river, people wading into the water up to their neck to move to a higher place, and survivors sitting on their roof for days waiting for the water to go down as a matter of course.

Advertisements

Thư gửi G.

Nhưng nếu cậu đang nỗ lực trong im lặng, dù là cậu tự học viết hay tự học một ngoại ngữ mới, thì đừng cảm thấy nghi ngờ bản thân hay kiếm tìm một lời công nhận từ bên ngoài nữa.Tớ tin rằng người có thể cho cậu lời công nhận đắt giá nhất chính là bản thân cậu chứ không phải là ai khác

Viết với một lý do thật trong veo

Vì điều đó, tôi hỏi mình rất nhiều câu hỏi, đại loại như một đứa học một thứ chẳng liên quan cứ muốn viết mải miết để làm gì, nếu việc viết khó khăn như thế thì sao không bỏ hẳn đi. Rồi tôi trả lời chúng bằng một câu rất ngây thơ và củ chuối: "Tại thích!". "Tại thích!" nghĩa là chẳng có lý do gì cả. Tôi chẳng tính đến sự nghiệp sau này, mường tượng ra việc mình xuất bản sách, nổi tiếng, dự hội sách để kí sách cho vài ba bạn trẻ. Không có đâu!

Thế giới của ngôn từ

Từ bao giờ mà từ ngữ trở thành một phương tiện duy nhất để hiểu một con người, một loài sinh vật bậc cao có cấu trúc vô cùng toàn diện và phức tạp? Từ bao giờ mà chúng ta mặc định rằng từ ngữ có sức mạnh diễn đạt hết thảy mọi suy nghĩ, cảm xúc, và tất cả mọi người đều có khả năng dùng nó để diễn đạt mọi điều về mình? Từ bao giờ chúng ta mà chúng ta phớt lờ mọi dấu hiệu, mọi đường nét, mọi vết thương, và chỉ tập trung vào những lời nói, hay những dòng chữ?

A lone man

Those lone men strived for what they want, for the change they want to see in their country. A single effort, no matter how small it is, can lead to a profound result. Who could expect that Rosa Parks's refusal to give up her seat in the colored section when the white section was filled on the bus, called for a revolution against racial segregation in the US? Even if sometimes your efforts do not lead to anything big, there will definitely engender some positive outcomes.

When you take care of a flower

Watching my flowers growing helped me realize one thing. You, I, and everyone else is a flower in this life too. We have our colors and beauty to contribute to life: our intelligence, our creativity, our kindness,... During our lives, we confront obstacles, difficulties, and failures, but like a flower blooms no matter where it is: in the garden or even in the vase, we live, and try, and flourish. We will, as long as we stay bold.